Kanh Knight

on Sunday, February 5, 2012

Ebook CCNA và soft của VNpro !

Nội dung đĩa CCNA-2010:

1) Thư mục Ebooks: bao gồm các tài liệu về chương trình CCNA

- Tài liệu CCNA Academy: giáo trình Academy của Cisco.
+ Cách sử dụng:
Thực hiên giải nén các file zip; cài vào máy tính các file đã giải nén và các file Discovery1.exe và Discovery2.exe.
Tài liệu này được đọc dưới dạng web.
+ Đây là một tài liệu tham khảo rất chi tiêt về nội dung của chương trình.
- Tài liệu CCNA Official:
+ Bao gồm hai quyển sách ở dạng file pdf:
CCENT-CCNA ICND1 Official Exam Certification Guide.pdf
CCNA ICND2 Official Exam Certification Guide.pdf
+ Nên sử dụng hai cuốn sách này thường xuyên trong quá trình học. Phục vụ rất tốt cho việc tự đọc ở nhà.

- Tài liệu Command guide:
+ Bao gồm sách cisco_press_ccna_portable_command_guide_2nd_editio n.pdf.
+ Cuốn sách này bao gồm tất cả các lệnh trên IOS của Router và Switch Cisco được đề cập trong chương trình CCNA.
+ Dùng cho việc tham khảo và tra cứu các lệnh.

- Các tài liệu khác (trong thư mục Others):
Bao gồm một số tài liệu tham khảo khác: TCP/IP Illustrated vol.1, Sybex press CCNA selft-study guide2007.pdf,
Cisco Press Self-study guide, tuyển tập một số bài viết hay trên đàn vnpro.org.

2)Thư mục Softs: bao gồm các tool và các phần mềm mô phỏng thông dụng. Có 2 thư mục:

- Tools: chứa một số tool thông dụng như Wireshark, tftpd32, putty,...
- Simulations: bao gồm hai phần mềm mô phỏng thiết bị Dynagen và GNS3 có kèm theo hướng dẫn sử dung.

DOWNLOAD

Để  ôn tập các bạn có thể  click vào đây để học tập một cách chi tiết nhất.